Người đàn ông quấn gần nghìn mét vải trên đầu

Bhai Baba sống tại Ấn Độ, ông là người quấn khăn turban to nhất trên thế giới. Chiếc mũ này được tạo bằng 646 m vải và nặng 85 kg. Ông Baba rất tự hào về nó.

Để lại bình luận