Vị trí: Nhân viên Kinh doanh ngành vải may mặc Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng, quảng bá và bán sản phẩm vải...