Công ty TNHH SX TM Dệt May Lê Dương

71/7 Phú Thọ Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh